Về chúng tôi

Xin chào các bạn! NIK Charity được thành lập vì cộng đồng. Hơn ai hết chúng tôi những người sáng lập mong muốn nhận được sự đóng góp của các Mạnh thường quân

Chúng tôi những người có Tâm – Tầm – Tài muốn cống hiến vì một cộng đồng sống tử tế

Mục tiêu phát triển trở thành tổ chức từ thiện dẫn đầu Thế giới kết nối vòng tay vì Trái Đất

Với ước muốn đem lại hạng phúc cả về vật chất lẫn tinh thần cho cộng động

Mong muốn đem lại nền Giáo dục – cơ sở Y tế tốt nhất và hiện đại nhất tới những nơi khó khăn nhất.

NGUYỄN THÀNH TRUNG

FOUNDER

NGUYỄN THÀNH TIẾN

FOUNDER

LÊ HỒNG DƯƠNG

ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Chung tay vì mục tiêu xã hội văn minh

100

DỰ ÁN

3000

TÌNH NGUYỆN VIÊN

10

TRƯỜNG HỌC

05

CÂY CẦU

>