Nước sạch nông thôn

0 %

OF OUR GOAL

0

DONATIONS

URGENT

0%

Dự án nước sạch sẽ đem lại nguồn nước cho hơn 92 hộ dân tại Sóc Lớn

Tuấn Anh

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước sạch sinh hoạt làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột, bệnh ngoài da và một số căn bệnh khác.Trung bình có khoảng 1,5 triệu trẻ em bị chết do bệnh tiêu chảy mỗi năm. Theo ước tính của WHO, cho tới nay có khoảng 130 triệu người đang phải đối mặt với việc dùng nước bi nhiễm arsenic với nồng độ cao hơn nồng độ cho phép là 10 mg/lít. Vì vậy, vai trò của nước sạch với đời sống quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Nhằm thay đổi nhận thức của người dân về nước sạch để cho con em họ có được môi trường sống tốt hơn. Dự án nước sạch 2018 - 2019 sẽ được thực hiện tại Lộc Khánh - Lộc Ninh - Bình Phước

OUR DOCUMENTS

Nước sạch nông thôn

Nước sạch nông thôn

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước sạch sinh hoạt làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột, bệnh ngoài da và một số căn bệnh khác.Trung bình có khoảng 1,5 triệu trẻ em bị chết do bệnh tiêu chảy mỗi năm. Theo ước tính của WHO, cho tới nay có khoảng 130 triệu người đang phải đối mặt với việc dùng nước bi nhiễm arsenic với nồng độ cao hơn nồng độ cho phép là 10 mg/lít. Vì vậy, vai trò của nước sạch với đời sống quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Nhằm thay đổi nhận thức của người dân về nước sạch để cho con em họ có được môi trường sống tốt hơn. Dự án nước sạch 2018 - 2019 sẽ được thực hiện tại Lộc Khánh - Lộc Ninh - Bình Phước
Nước sạch nông thôn

Nước sạch nông thôn

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước sạch sinh hoạt làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột, bệnh ngoài da và một số căn bệnh khác.Trung bình có khoảng 1,5 triệu trẻ em bị chết do bệnh tiêu chảy mỗi năm. Theo ước tính của WHO, cho tới nay có khoảng 130 triệu người đang phải đối mặt với việc dùng nước bi nhiễm arsenic với nồng độ cao hơn nồng độ cho phép là 10 mg/lít. Vì vậy, vai trò của nước sạch với đời sống quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Nhằm thay đổi nhận thức của người dân về nước sạch để cho con em họ có được môi trường sống tốt hơn. Dự án nước sạch 2018 - 2019 sẽ được thực hiện tại Lộc Khánh - Lộc Ninh - Bình Phước

CAUSE DONORS

Still no donations

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DONATE NOW

1

INSERT YOUR AMOUNT

2

YOU ARE DONATING AS GUEST or LOGIN

NOTE : YOUR DONATION WILL BE APPROVED BY THE ADMINISTRATOR ONCE THE TRANSFER WILL BE COMPLETED
NOTE : WAIT THE AUTOMATIC RETURN TO THE SITE TO COMPLETE THE TRANSACTION
>