Liên hệ với chúng tôi

Chung tay vì cộng đồng

NIK dựa trên tôn chỉ “ nhân ái, niềm tin, quyết tâm” tiếp tục thúc đẩy các hoạt động “ giúp đỡ người già, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người tàn tật, hỗ trợ giáo dục”, tham gia những hoạt động thực tế để nâng cao trách nhiệm xã hội. NIK hy vọng các MTQ cùng chung tay giúp đỡ cũng NIK xây dựng cộng đồng sống tử tế
Lê Hồng Dương

STK: 2886677

Ngân hàng Á Châu

Địa Chỉ :

328 Võ Văn Kiệt

Thành phố :

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Di động :

0967413126

EMAIL :

charitynik@gmail.com

>