Mục tiêu - Tầm nhìn

Mục tiêu: Phụng sự cộng đồng và cải thiện đời sống trong Y TẾ – GIÁO DỤC của hơn 10 triệu người dân Việt Nam.

Tầm nhìn: Chúng tôi nhận thấy  rất nhiều mảnh đời bất hạnh ngoài kia cần sự giúp đỡ về Y Tế – Giáo Dục. Nhăm xây dựng cộng đồng Gieo Hạt dẫn đầu Thế giới chúng tôi hy vọng có thể đồng hành cùng các Mạnh Thường Quân trao giá trị tới cộng đồng người Việt và Thế giới

Trái Đất nóng lên

Băng tan, diện tích đất liền giảm

Bảo vệ Rừng

Diện tích rừng sụt giảm 80% tính tới năm 2020

Năng lượng sạch cạn kiệt

Tính đến năm 2035 chỉ còn 34% năng lượng

LIÊN HỆ TÀI TRỢ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN
CHUNG TAY

GIÁO DỤC

NHÀ Ở

Y TẾ

Cập nhật

Dự án mới

CLEAN WATER

Congo

Lorem ipsum dolor sit

NEW

ENGLISH SCHOOLS

Nigeria

Lorem ipsum dolor sit

NEW

VACCINES

Chad

Lorem ipsum dolor sit

NEW

>